Ký kết thỏa thuận liên kết với Đại học Đà Nẵng
Published On:2019-01-25 Source:

Lần này, bệnh viện Nijihashi đã ký thỏa thuận với Đại học Đà Nẵng về việc điều trị ung thư cho bệnh nhân Việt Nam. Lễ ký kết được tổ chức tại bệnh viện Nijihashi- Nhật Bản

Ngoài ra, hiện nay bệnh viện Nijihashi đã đặt VPDD tại Hà Nội, địa chỉ tại số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội với mong muốn bệnh nhân ung thư tại Việt Nam sẽ có thêm 1 tia hy vọng.

 Giám đốc ĐH Đà Nẵng chụp ảnh cùng Viện trưởng Toru Kaneko