Giải trình vùng gen Exome


      Giải trình tự vùng gen Exome (Whole exome sequencing – WES) là một ứng dụng của công nghệ giải trình tự thế hệ mới để xác định các biến thể trên tất cả các vùng mã hóa trong hệ gen. So sánh với giải trình tự toàn bộ hệ gen thì kích thước vùng Exome chỉ chiếm 1% trong toàn bộ chuỗi gen, giải trình tự Exome chi phí thấp hơn, chu kỳ ngắn, phạm vi bao phủ rộng, tính chuẩn xác của thông số cao, đơn giản hơn, kinh tế, và hiệu quả cao.

     Trứng sau khi được thụ tinh bắt đầu nhận thông tin di truyền ADN từ bố mẹ, đồng thời mang theo suốt đời không dễ bị thay đổi. Giải trình toàn bộ hệ gen có thể giải mã toàn bộ thông tin cá nhân, nhận biết cơ bản bệnh tật phát sinh, trị bệnh một cách chính xác và phòng bệnh từ sớm.


Hạng mục giải trình tự vùng gen Exomebệnh viện Nijihashi

  • ·Toàn bộ 24000 gen
  • ·50 – 1000 lần giải trình chuyên sâu
  • ·Kiểm tra các loại đột biến vùng mã gen

Giải trình tự Exome  chuỗi gen