Giải trình tự toàn bộ hệ gen


      Giải trình tự toàn bộ hệ gen cá nhân (Whole Genome Sequencing,WGS)là phương pháp chủ yếu thu thập thông tin chuỗi gen chất lượng cao trên phạm vi lớn, vận dụng kỹ thuật giải trình tự thông lượng cao để tiến hành sắp xếp toàn bộ gen và phân tích thông tin sinh hóa của mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm.


       Bệnh viện áp dụng sự phát triển của kỹ thuật chip bộ gen, tiến hành phân tích 10 triệu gen đột biến, đồng thời dựa trên hơn 3000 bài nghiên cứu về gen đã được các nhà khoa học thế giới báo cáo, nghiên cứu sau đó phát hiện ra kho số liệu gen nguy hiểm, thông qua các thuật toán so sánh, từ đó thu được đánh giá về nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tính di truyền, thông tin hướng dẫn liên quan đến chuyến hóa thuốc của nhóm đối tượng tiếp nhận nghiên cứu, đồng thời căn cứ vào những gen đột biến dự đoán trước những nguy cơ bệnh tật liên quan đến di truyền, để tự điều chỉnh cải thiện thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày, phòng tránh tối đa bệnh.


Hạng mục kiểm tra giải trình tự toàn bộ hệ gen


  • ·Toàn bộ 3 tỷ gốc kiềm
  • ·200 hạng mục kiểm tra tính di truyền
  • ·Đánh giá nguy cơ 106 loại bệnh
  • ·Đánh giá hiệu quả 96 loại thuốc
  • ·Phân tích đặc trưng 62 loại cá thể
Giải trình tự toàn bộ hệ gen