Ung thư dạ dày di căn hạch
2019-01-23


Tháng 4/2018 phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày, khi đó CA199=40.31U/ml
Ngày 10/5 CA199=49.9U/ml, ngày 13/7 CA199=168U/ml
Ngày 28/7/2018 tiến hành điều trị miễn dịch kết hợp lần thứ 1: hóa trị + trị liệu miễn dịch
Lưu trình như sau: Hóa trị (Oxaliplatin + Tegafur dạng uống), trị liệu miễn dịch ( 6 lần αβT+ 6 lần vaccine DC+ 1 lần NK+ 7 lần VC nồng độ cao), sau hóa trị 2-3 ngày tiến hành trị liệu miễn dịch, thời gian cho 1 liệu trình điều trị kết hợp là 3 tuần

Trước khi điều trị CA199 của bệnh nhân cao nhất là 168U/ml, sau 5 đợt hóa trị kết hợp miễn dịch, CA199 giảm còn 39.8U/ml, đến đợt điều trị thứ 6, CA 199 ở mức bình thường. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tốt, kiểm tra theo định kỳ.


2018/5/10
2018/7/13
2018/10/24
2018/11/9
2018/11/14
2018/12/6
Phạm vi bình thường
CA199
49.9
168
39.8
39.6
34.2
34.6
0-37U/ml
Thời gian trị liệu miễn dịch
2018/7/28
2018/8/18
2018/9/10
2018/9/28
2018/10/22
2018/11/12
2018/12/8