TÍNH HIỆU QUẢ CỦA TRỊ LIỆU UNG THƯ BẰNG TẾ BÀO MIỄN DỊCH
Published On:2018-12-13 Source:Từ tháng 4/2007 đến tháng 7/2012, bệnh viện Saiseikai Narashino tỉnh Chiba đã chọn ra những người bệnh ung thư phổi nguyên phát sau phẫu thuật, 50 trường hợp thuộc nhóm A là tiến hành trị liệu tế bào miễn dịch kết hợp hóa trị, 51 trường hợp thuộc nhóm B chỉ làm hóa trị. Sau khi áp dụng phương pháp trị liệu miễn dịch AKT- DC của bệnh viện, tiến hành so sánh và kết quả cho thấy những người bệnh nhóm A có tỷ lệ sống sót trong 5 năm cao hơn nhiều so với nhóm B.

Nguồn số liệu: luận văn của Tiến sỹ Kimuda Hideki cùng cộng sự của bệnh viện Saiseikai Narashino 


Hình trái: Ước tính Kapan Meier về tỷ lệ sống sót chung cho nhóm A và nhóm B,  có thể nhận thấy tỷ lệ sống sót 5 năm ở nhóm A là 81,4 % và nhóm B là 48,3%, hiệu quả rõ ràng  được khẳng định ở những bệnh nhân có điều trị miễn dịch. Từ tỷ lệ nguy cơ, nhóm A cho thấy tỷ lệ sống sót 5 năm là 4,36 lần ở mức 1/ 0,229

Hình phải: Ước tính Kapan Meier về tỷ lệ sống sót không tái phát cho nhóm A và nhóm B, có thể nhận thấy tỷ lệ sống sót 5 năm ở nhóm A là 56,8 % và nhóm B là 26,2%, hiệu quả rõ ràng với bệnh nhân được điều trị miễn dịch. Từ tỷ lệ nguy cơ, nhóm A cho thấy tỷ lệ sống sót 5 năm là 2,36 lần ở mức 1/ 0,423